About

Voor Monique is schilderen van een portret herscheppen en bewaren van een vergankelijk moment dat een eigen vaste kern kent waarbij zij het liefst met artistieke charme subtiel ontroeren wil.

Geboren in 1947 te Breda, Nederland.
Diverse kunstopleidingen tussen 1977 en 2005.
De laatste jaren ligt de nadruk op het schilderen van portretten.

In een cirkel met daarin twee stipjes en een streepje zien we onvermijdelijk een gezicht en in de stand van het streepje herkennen we een emotie. Het verbaast altijd weer hoeveel meer een portret is dan de som van ogen, oren, neus en mond. Het bekijken van gezichten doen mensen al vanaf de oertijd, omdat het voor hun overleving van belang is te weten of iemand die hun pad kruist een vriend of vijand is. Ook voor de portretschilder is observeren het basisgereedschap om een herkenbaar portret met een eigen identiteit te kunnen schilderen. De drang tot observeren, beschouwen en uitdrukking geven aan de emotie in materie vindt uiteindelijk zijn oorsprong in interesse, verwondering, onbevangenheid en nieuwsgierigheid.
Het afwezige op een bijzondere manier aanwezig laten zijn is een drive voor het bezig met de ‘verbeelding’ van personen.
Soms geldt iemand aankijken als onbehoorlijk en is afbeelden gelijk aan er vandoor gaan met iemands ziel. Gelukkig zijn er in alle tijden al mensen geweest, die om uiteenlopende redenen zichzelf, elkaar en hun omgeving afgebeeld hebben. Zij geven ons daarmee het gevoel dat we nog steeds contact kunnen maken met vervlogen tijden die verassend modern van uitstraling zijn en ons nog steeds inspireren.